Gärde

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Gärde / Gärde nr 3:9

Berggården i Gärde

By: Gärde nr 3:9
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Berggården
Tillägg: Gamla nr 1
Ägare: Britt-Marie Leandersson
F. ägare: Matilda och Gillis Sveningsson

Del av grundhemman nr 1 se "Yst i stuga" nr 1:1. Tidigare ägare; Per Hansson 1661-1749 gift fösta gången med Margta Jönsdotter -1710, därefter tog dottern Brita Persdotter 1692-1767 över gården. Hon gift först med Johan Johansson 1690-1731 från Strömsbruk, därefter omgift Aron Olofsson 1702-1760 från Gnarp. Barn från fösta äktenskapet: Johan Johansson 1713, Per Johansson 1716, Karin Johansdotter 1723, Erik Johansson 1718-1800 gift 1744 med Margta Ersdotter 1721-1781 från Hälsingtuna. Erik tog över Beggården. Barn från andra äktenskapet: Olof Aronsson 1733, Aron Aronsson 1735.

Sonen Johan Ersson 1746-1812 gift 1776 med Anna Jonsdotter född 1751 i Bergsjö blev näste ägare samt därefter deras dottern Ingrid Jansdotter 1790-1887 gift 1811 med Per Andersson 1788-1867 från Per-Mårs. Johan Persson 1814-1877 gift 1841 med Anna Olsdotter född 1820 i Lönnånger kom sedan att äga gården och sedan övertogs den av dottern Brita Johansdotter 1841-1932 gift 1863 med Anders Jonsson 1831-1891 Håcksta. Dottern Anna-Brita Andersdotter 1863-1943 tog sedan över, gift 1881 med Sven Persson 1855-1932 från Brônans. Brita Svensdotter-Sundell 1882-1970 gift 1909 med Vilhelm Sundell 1877-1947 från Harmånger blev näste ägare och därefter Matilda Sundell-Svenningsson, 1911-1991. Nuvarande ägare är Tilda och Gillis Svenningssons dotter Britt-Marie Leandersson född 1947 och maken Ingemar.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 08, 2023, at 02:24 PM