Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 9:1

På bilden Löt-Per Andersson med familj Nuvarande ägare Torborg Lärka.
Lärka

By: Frösten nr 9:1
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Lärkas
Tillägg: Gammelvägen. Även kallat Rönns
Ägare: Torborg Lärka-Eriksson
F. ägare: Signe och Verner Lärka

Kända ägare: Johan Edvard Wäsström född 1846-1913 , vistats i Amerika och där läst och praktiserat läkaryrket, ansågs av många skicklig som doktor, han hade rätt stor praktik med en hel del vårdsökande långväga ifrån, författade även småskrifter som han lät trycka och sälja. Han sålde huset 1904 till smeden Rönns-Olof Jonsson 1854-1915, systern Anna-Greta Jonsson 1858-1925, mor Sigrid Jonsdotter 1820-1904, (se "Rönns" i Lunde). Ny ägare Löt-Per Andersson 1896-1982, Frida Tranberg ägde huset 1934. Signe 1901-1973 och Verner Lärka 1907-1975 köpte huset 1937, deras dotter Torborg blev husets ägare 1975.)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:10 AM