Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 7:3

Jonsgård
Fotografi taget 2007
Fotografi taget 2007

By: Frösten nr 6:6
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Jonsgård
Tillägg: Gamla nr 1
Ägare: Jan-Erik Persson
F. ägare: Johannes och Margit Persson

Kända ägare på grundhemman nr 1: Karl Vastesson Älvsborgs lösen 1615, Olof Karlsson Älvsborgs lösen 1617, Anna Olsdotter 1643-1725, Jon Jonsson 1675-1755, Erik Jonsson 1709-1764 kyrkvärd, Jon Ersson 1747-1826. Två söner: Erik Jonsson 1779-1845 kvar på gården gift 1807 med Margret Andersdotter 1786-1867, Jonas Jonsson 1784-1847 (se "Krokbron" Frösten nr 21:1). Erik Jonssons son Jonas Ersson 1814-1878 gift 1845 med Brita Larsdotter 1823-1901 från Lönnånger. Två söner delade hemmanet: Lars Jonsson 1852-1917 kyrkvärd, kvar på gården, gift 1891 med Anna Ersdotter 1857-1938. Jonas Jonsson 1855-1918 (se "Nybygge nr 7:8). Fosterdotter Bricken 1895-1973 från Håcksta gift 1915 med Anders-Olof Persson 1889-1975 från Böle, Johannes Persson 1914-2001 hustru Margit -2000 från Bringsta, deras son Jan-Erik Persson nuvarande ägare.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 20, 2023, at 12:24 PM