Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 4:6

Källbergs i Frösten
Tidigare Distriktsköterske mottagning, numera privatbostad

By: Frösten nr 4:6
Gårdstyp: Villa, tidigare bondgård
Gårdsnamn: Källbergs
Tillägg: Gamla nr 3.
Ägare: Johan Myhrer och Camilla Löfnäs
F. ägare: Lisa Carlqvist och Joakim Ljung

Kända ägare på grundhemman nr 3: Kjällbjörn Haraldsson 1644-1714, Nils Kjällbjörnsson 1678-1743, Erik Nilsson 1712-1772, Nils Ersson 1744-1822, Karin Nilsdotter 1775-ca. 1840 gift med Olof Persson från Västols, två söner (Per Olsson 1800-1887 se "Per-Ols" Frösten nr 2.2) Erik Olsson 1797- (utan livsfrukt). Ny ägare systerson Nils Olsson-Källberg 1833-1873 från Lunde (byggde affärshuset och fick affärsrättigheter 1869, men kom på obestånd innan han dog i lungsot, se nr 4:4) gift med Anna-Greta Jonsdotter 1830-1927 från Bäling, söner Nils-Olof Källberg 1867-1954 och Sven-Erik Källberg 1863- död 1882 i lungsot. (Skrev dagbok). Ny ägare i slutet av 40-talet Holger Olsson 1903-1975 och hustru Frida 1909-1984. De byggde även nya villan i slutet av 40-talet och rev bondgården. Villan såldes till kommun för bostad och sjuksköterskemottagning åt distriktssköterskan Gunvor Myrher och hennes familj. När sköterskemottagningen stängdes såldes villan till Ulf Viklund med familj, han sålde den i sin tur till ovannämnda ägare. (Se "Gammelkonsum" nr 4:4. (Bilden hämtad ur boken "Lort-Sverige" av Ludvig Nordström.) Lisa Carlqvist och Joakim Ljung sålde fastigheten till Gunvor o Thorleif Myhrers dotterson Johan Myhrer.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 20, 2023, at 12:06 PM