Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 3:14

Tyras
Tyras fotot taget sommaren 2007

By: Frösten nr 3:14
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Tyras
Tillägg: Även kallat Kristins stuga
Ägare: Axel Pettersson
F. ägare: Johanna Jonsson och Mikael Edh

Huset byggdes 1924 och var det första elementhuset som byggdes i Jättendal, Karl Nilsson byggmästare, Holger Olssons far byggde. I folkmun kallades huset "Blåsikull". Ägare var Kristin Olsson och hennes dotter Irené. Därfeter ägt av postföreståndare i Jättendal (1930) Erik Larsson 1903-1973 från Harmånger och hushållerska (1930) Tyra Linnéa Andersson 1909-1988 från Bergsjö. Huset köptes av förre ägaren Gösta Axlund -2006, därefter övertaget av hans sambo Siv, som i sin tur sålde till Gudrun Fröjd Brink som idag hyr ut huset.
Fastigheten såldes till Johanna Jonsson och Mikael Edh som i sin tur sålde till Axel Pettersson och Jennifer Folkesson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:41 PM