Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 21:1

Krokbron

By: Frösten nr 21:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Krokbron
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Lars-Erik Eriksson
F. ägare: Per Högberg

Avstyckat från Frösten "Jonsgård" nr 1 ( år 1865 nr 7)(del av 1 år 1865 Frösten nr 1) Ägare: Jonas Jonsson 1784-1847, Olof Jonsson 1815-1854 gift 1841 med Gertrud Persdotter 1820- omgift 1856 med Olof Jonsson-Lärka 1829-, dotter Brita Olsdotter 1844-1910 gift med Anders Persson 1845-1924, dotter Karin Andersdotter 1871-1916 gift med Per-August Högberg 1870-1953, Per Högberg 1903-1988 gift 1929 med Agnes Murén 1897-1952 från Gnarp. Ny ägare början på 1990-talet Lars-Erik Eriksson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 07:59 AM