Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 20:1

Foto taget före 1928. Efter 1928 slutade skolverksamheten på fastigheten. Byggnaden till vänster är Gammelskolan. Tillhörande uthus ses till höger och gården i mitten tillhör idag Sven Svensson.

By: Frösten nr 20:1
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Gammelskolan
Tillägg: Öster om E-4
Ägare: Esbjörn Lönnman
F. ägare: Helmer och Maja Lönnman

Jättendals första skola byggdes 1850-talet och brukades till 1886, då nya gammelskolan togs i bruk. Klockar, organist och folkskollärare Anders Engberg 1818-1882 var första läraren, efter honom kom V.H. Åsbrink född 1854, han flyttade 1885. Ny organist och folkskollärare Oskar Hollstrand 1846-1931, kom hit från Färila 1885 gift 1887 med Brita Svensdotter 1865-1935. År 1928 avvecklades skolverksamheten i de båda husen och de köptes av barnmorskan fröken Sundblad och stickerskan Karin Nilsson "Böle". De sålde det ena huset 1929 till Anders Olof och Lydia Andersson (se Frösten nr 17:1). År 1910 kom första småskollärarinnan Agnes Eleonora Bergström född 1890 i Skaraborgs län bosatt i Frösten, hon flyttade härifrån 1912. Helmer och Maja Lönnman flyttade till gammelskolan efter fröken Sundblad och Karin Nilsson, någongång under 1940-talet. Därefter övertog sonen Esbjörn Lönnman villan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 07:58 AM