Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 18:3

Fröstuna skola
Nya skolan

By: Frösten nr 18:3
Gårdstyp: Skola och hyresfastighet
Gårdsnamn: Fröstuna skola
Tillägg: Väster om kyrkan
Ägare: Nordanstigs kommun
F. ägare:

Första byggnaderna invigdes 1928. Det var tre hus ett bostadshus och ett skolhus samt uthus med träslöjdsal. (Eleverna flyttades från Gammelskolan se Frösten nr 17:1, 20:1). Om- och tillbyggd år 1956. Gymnastiksalen byggd i början på 1980. Skolan om- och tillbyggd 1996, då blev skolan öven formellt döpt till Fröstuna skola. Första hyresgästerna var lärare. I övervåningen bodde folkskolläraren Edvin Påhlbrant 1895-1965 och hustru Rosa 1909-1999, i nedervåningen fanns tre lägenheter där bodde lärarna Dagmar Sundström-Eriksson 1900-1979, Tekla Berglund-Engström 1899-1995 och Helena Hansson-Andersson 1908-2000 städerska. Lägenheterna används även idag som hyresfastighet med tre lägenheter.

Bilder från skolan

Lararbostad.jpg: 499x312, 28k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Före detta lärarbostaden som numera är hyreshus
Jattendals_skola2.jpg: 448x285, 43k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Barn i arbete.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 07, 2012, at 10:20 AM