Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 1:6

Lindvalls som det ser ut idag, fotot taget sommaren 2007
Repslagarbanan som den ser ut idag, fotot taget sommaren 2007

By: Frösten nr 1:6
Gårdstyp: Villa med repslageri
Gårdsnamn: Lindvalls
Tillägg: Norr om Bergsjövägen
Ägare: Olle och Nina Persson
F. ägare: Inger och Stig Enros

Villan byggdes 1945 av repslagare Verner Lindvall 1905-1989 och hustru Nanny 1900-1991 som sedan sålde till Inger och Stig Enros. Nuvarande ägare köpte villan år 2001. På fastigheten är en 110 meter lång repslagarbana som byggdes samtidigt som villan. I den inreddes en lägenhet för Verners mor Bricken 1877-1975 (Se Mellanfjärden nr :14:4). Lägenheten i repslagarbanan hyrs nu ut till Elisabet Pettersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:28 PM