Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 15:2

Melins som det ser ut idag, foto taget sommaren 2007.

By: Frösten nr 15:2
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Melins
Tillägg: Gammelvägen
Ägare: Jörgen Johansson
F. ägare: Helge Melin

Byggdes omkring 1920 av Olle Melin, som bytte hus med brodern Erik Melin 1882-1948 och hustru Frida född Haglund 1892-. De gifte sig 1917 och fick sonen Helge 1919, han avled i dec. 2002. Helge och hustru Karin 1921-1991 övertog huset 1944. Helge Melins dödsbo sålde fastigheten i februari 2003 till ovannämnda ägare. Se även mr Å 1:9 Sandbäcken.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 20, 2023, at 12:43 PM