Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Jättendals Annexhemman 1:6

Jättendals prästgård i vänstra hörnet, numera i privat ägo
Fotografi taget sommaren 2007.
Fotografi taget sommaren 2007 på bakstuga med stallar.

By: Jättendals Annexhemman 1:6
Gårdstyp: Prästgård
Gårdsnamn: Prästgården
Tillägg: Väster om kyrkan
Ägare: Linnea Glav Lundin och Gustav E A Larsson
F. ägare: Hans o Kerstin Wahlmans dödsbo

Prästgården började användas som komministerbostad av komminister Johan Schörling, som flyttade till Idenor 1880. Komminister S.E. Wäsström f. 1857 i Ilsbo, fick tjänsten 1880 men flyttade till Veda 1889. Komminister Johan Erik Persson 1855- i Länna, kom hit 1889 efter att ha "konserverat huset i Harmånger, genom att gifta sig med kyrkoherde Hellströms änka, familjen flyttade till Tröne. Prästvalet 1893 fick en oväntad utgång när Sven Alfred Lundström 1862-1945, smedson från Skaraborgs län valdes till komminister. Det var troligen herrarna på Strömsbruk, som lade sina röster så att Lundström blev vald. Han gifte sig 1896 med Kalla Höök 1870-1953 i Värnamo. Torvald Pettersson 1943. Erik Rembrink komminister mellan 1946-1958, därefter Ragnar Haag 1958-1964, Sven Andersson 1964-1977, Åke Berglund 1977-, Jaana Sven Winterstam 1986-, Maja-Lena Swing, Thomas Fridblom m.fl.
Jättendals-Harmångers församling sålde fastigheten till Hans och Kerstin Wahlman. Hans Wahlmans dödsbo sålde fastigheten 2023 till Anna Linnea Lundin och Gustav Emil Andreas Larsson från Timrå.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 15, 2023, at 11:03 AM