Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 11:1

Fotografi taget sommaren 2007.

By: Frösten nr 11:1
Gårdstyp: Kyrka
Gårdsnamn: Missionkyrkan
Tillägg: Ombyggd med torn
Ägare: Jättendals Missionsförsamling
F. ägare:

Jättendals Missionsförsamling bildades 1878 och hette då Jesu Kristi församling. År 1925 antogs namnet Jättendals Missionsförsamling. Bönhuset byggdes på en skänkt tomt med skänkt timmer i Frösten 1879. År 1904 gjordes en tillbyggnad i vinkel mot norr för att få en bättre predikantbostad, men redan 1909 byggdes söder om bönhuset ett eget hus för predikantfamiljen. El drogs in 1910. År 1933 byggdes dopgraven i kyrkan. Under krigsåren var kyrkan upplåten för finska flyktingbarn och 1945-46 rustades kyrksalen. Predikanter har varit: Erik Andersson 1890-1891. Anders Jansson 1901-1902, Per Eriksson 1860- flyttade 1901, Frans Hjalmar Ekman 1874 i Uppsala Torsås, hitflyttad 1903 flyttade till Ljusdal 1906. Bror Lambert Östman 1877- från Alnö, hitflyttad 1906, utflyttad 1907. Per Danielsson 1907-09. Hans Vesslin 1868- född i Rättvik hitflyttad från Bollnäs 1910-13. J.O. Häggström 1913-16. K.W.Andersson 1916-23. P. Back 1923-30. Sven Blid 1932-35. A.Hj.Nordström 1935-44. Harry Norin 1945-47. A.G. Lindqvist 1947-48. Gustaf Engvall 1948-55. Lennart Marcelind 1957-60. E.Ensjö 1961-63. Axel Thorsén 1963-69. Kjell Leykauf 1969-71. C.O. Lindqvist 1971-. Ingegerd Fagerhov och Gunnar Larsson, Oddvar Malnes, Ulla Strindberg. Idag bor det ingen predikant på missionkyrkan, Ulla Strindberg flyttade 2007.

Missionskyrkan_ny_inlagd.jpg: 500x383, 70k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Missionkyrka_Kaffemote1.jpg: 484x310, 69k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Kaffemöte i missionskyrkan.
FRo_MISSIONSKYRKAN1.jpg: 236x134, 11k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Bilden är tagen 1923, samma år byggdes kyrkan om med tornet som finns idag
Missionskyrkan_2.jpg: 500x375, 92k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Samlingslokal. Fotografi taget sommaren 2007.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 07, 2012, at 10:16 AM