Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa / Rotnäs

Rotnäs år 1941. Bilden fr.v. Märta piga i Nybygge, Sally i Perjäns, Skrivar-Anna, Brita och sonen Lasse Nybygge, Skrivar-Margreta, Andreas i Nybygge, Sigvard, Joel, Eivor och Margreta i Storsvedja, Martin i Skåve, Skrivar-Per med dottern Margit.

By: Dvästa / Rotnäs
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Rotnäs
Tillägg: Söder om Häggviken, jordegendom.
Ägare: Jättendals och Harmångers församling
F. ägare: Kjellbjörns änka, hustru Roggerd

Jordegendomen skänktes till katolska kyrkan 1358 mot vissa förpliktelser. "Då jag Petrus med Guds nåde ärkebiskop i Uppsala på mitt kalls och ämbets vägnar hållt vid visitation i Jättendal anexan till Harmångers församling, så haver hustru Roggerd fallne Kiälbiörns efterleverska i Nordanstig framträtt med arvingarna och uppenbarligen vittnat och bekänt, att bemälte Kiälbiörn ett hemman eller jordagods i förbemälte församling Jättendal liggandes, som allmänt Rotnäs kallas, med alla tillägor haver skänkt och givit till den som så, eller framdeles skulle Jättendals Capell förestå, att de där av skulle sitt bord bereda, och hava sin föda och uppehälle, och ty det behålla till evärdelig egendom, ( ob animae fuae remedium.) Och på det Hans åminnelse i samma Capell ev. skulle förgiätit varda, ty blev beviljat, att för sådana gåvor, till samma Capells uppehälle, skulle där årligen Fyra Siälamässor för Hans Siäl hålla varda, förbemälta Kiälbiörn till evig åminellse. Där före befalltes Dnum Nikolaum, som då var rektor eller föreståndare i samma Capell, och alla Hans efterkommande att de på någon söndag, eller annan dag, dessa Fyra Siälamässor afläsa och hålla skulle. Bekräftat sub. Figillo L.S.

Kända bofasta skogvaktare och torpare med familjer som bodde i Rotnäs: Lars Olsson 1722-1796 från Järvsö, Bengt Andersson 1759-1845 från Vattlång, mågen Johan-Petter Brink 1837- från Bjuråker flyttade till Bergsjö 1888, Hans Johansson 1824- (torp. mellan 1852-1867), Erik Wallin 1836- från Lövsta Uppland (torp. mellan 1867-1908). Erik-Olof Olsson 1871- (torp. mellan 1908-1921, flyttade till Västols 1921).

Dva_Rotnas_1.jpg: 500x336, 66k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Dva_Rotnas.jpg: 500x314, 63k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 07, 2012, at 10:15 AM