Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa nr 6:4

Villan i Dvästa

By: Dvästa nr 6:4
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Villa
Tillägg: Av gamla nr 6
Ägare: Jessica Klint Engman
F. ägare: Dan Andersson

Verkstadsägare Per-Olof Olsson 1883-1964. Byggde "Villa" 1912, gift 2 gånger 1909 och 1917, (se Dvästa nr 11:1 / gamla nr 6) byggde troligen bilverkstaden före villan. När familjen flyttade till Hudiksvall 1945 såldes torpet till Erik Andersson 1906-1988 gift 1934 med Helena Hansson 1908-2000. Sonen Dan Andersson köpte villan som sedan såldes till hans dotter Jessica Klint Engman. Bilverkstaden köptes av Verner Lönnman 1897-1978, som började arbeta där 1939. Efter honom har flera ägare ägt verkstaden, se Dvästa nr 10:1.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 15, 2023, at 02:02 PM