Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa nr 2:2

Storsvedja i Dvästa

By: Dvästa nr 2:2 och ½ 2:4
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Storsvedja
Tillägg: Av gamla Dvästa nr 2
Ägare: Magnus Bergqvist och Timotej Åkerman
F. ägare: Per Ahlqvist

Byggd på tomt av gamla hemman Dvästa nr 2(Skåfve och Storsvedjorna) som, efter omfördelningen av Dvästa i mitten av 1800-talet, ägdes av Olof Eriksson och Anna Ersdotter. 1865 avsöndrades fastigheten och köptes av torparen och fiskaren Per Persson(1823-1871) från Stocka och änkan Ingrid Jönsdotter(1828-1884). Torplägenheten "Storsvejja" var ursprungligen på 3½ tunnland och var belägen vid södra änden av Storsvedjorna. 1874 hölls arvsutdelning på fastigheten (dvs den del som senare fick beteckningen Dvästa 2:4) efter Per Persson. Vid denna arvsfördelning gick ½ fastigheten till barnen och ½ till änkan Ingrid Jönsdotter. Barnens del såldes på auktion 1873, tillbaka till granngården Dvästa 2:1 dvs "Skôve". 1877 sålde änkan Ingrid Jonsdotter sin ½ av fastigheten till brodern, bonden Jöns Jönsson (f.1823) och hans hustrun Karin Jonsdotter (1825-1884) från Tennsäter. På grund av att försäljningen av barnens del inte i laga ordning bevittnats, kunde inte lagfart sökas av brodern Jöns och lagfarten blev därför vilande 1877, och är av någon anledning så än idag.

Ingrid Jönsdotter gifte om sig med Hans Wadlund (1827-1885) som flyttar till fastigheten, även sonen Lars-Erik Pettersson (född 1857 i Per Perssons tidigare äktenskap) med familj bodde där en tid men flyttar antagligen till Harmånger. 1879 köper sonen Johan Persson (f.1866) fastigheten av sin mor. 1895 avsöndrades Storsvedjan No 1 om 1,1 hektar, dvs Dvästa 2:2, från Dvästa Nr 2:1 dvs Skåve (säljare Nils Olofsson) och köps till Storsvedja av Johan Persson. Storsvedja består sedan dess av Dvästa 2:2 och ½ Dvästa 2:4. Johan gifter sig 1899 med Margit Andersdotter (f.1872) och flyttar till Böle. Några år in på 1900-talet finns muntliga uppgifter på att Hans-Erik Andersson och Juliana Högberg bor där under ett par år. Bekräftade nya ägare (årtal saknas) är Erik Wallin och hans hustru Brita Johanna (född Westlund). Paret Wallin säljer i sin tur fastigheten till in dotter Kattarina Augusta Wallin i januari 1912. Enligt dokument sker nu en manöver där Kattarina i maj 1917 säljer Storsvedja till den dåtida "fastighetsmagnaten" Ersk-Anners (Erik Andersson), Djursta, vilken i sin tur i maj samma år säljer fastigheten till Skåve (Dvästa 2:1) och dåvarande ägaren Lars Erik Olsson, även känd som "Skôv-skräddarn" (1870-1951). 1933 köper Erik Olof Larsson (f.1906) Skåve och Storsvedja av sin far Lars Erik Olsson. Han säljer omgående Storsvedja vidare till sin syster Margreta Larsson (1899-1974). Margareta gifter sig med Joel Ödman (1895-1973) och bygger 1936 ett torp på resterna från det gamla torpet som då rasat samman. Huset har sedan byggts om och till av senare ägare. 1959 köps fastigheten av Einar och Elvina Carlsson. Einars bror Gösta köper i sin tur fastigheten 1967, vilken han använder som fritidshus fram till 1980 då den köptes av Karin och Veiko Koskelainen. Sedan 1989 ägs fastigheten av Per Ahlqvist. Ny ägare Magnus Bergqvist och Timotej Åkerman från Stockholm.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 01:04 PM