Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa nr 1:6

By: Dvästa nr 1:6
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Harnings
Tillägg: Öster om E4
Ägare: Kari Palo-Oja och Taina
F. ägare: Pontus Edh

Tidigare båtsmanstorp, ägdes av båtsman Göran Harning 1818-1885 gift 1841 med första hustrun Margareta Danielsdotter 1822-1869, omgift 1870 med Brita Ersdotter N1847-. Sonen skomakare Anders Erik Harning 1867-, gift 1891 flyttade med sin familj till Stocka. Dottern Juliana 1877-1960 och hennes son Verner flyttade 1917 till "Västols" (se Dvästa nr 5:1). Skräddaren och jordbruksarbetaren Jon-Erik Egner 1877- från Bergsjö bodde därefter där. Ägare har sedan varit Lars och Ester Lönnberg därefter hans son Helmer Lönnberg 1908-1983. Ny ägare Olle Persson köpte torpet omkring 1980 och sålde år 2001 till Pontus Edh från "Utigårn" Lindsta nr 7:1. Pontus Edh sålde sedan fastigheten till Kari Palo-Oja och hans hustru Taina.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 14, 2023, at 09:39 AM