Böle

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Böle / Böle nr sss 1

Svantes i Fläcka. Personerna på bilden är från vänster: Svante Pettersson vid hästen, hustru Hildur med dottern Irma på armen, Hulda, faster Anna, Gunhild

By: Böle nr sss 1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Svantes
Tillägg: Fläckmyran
Ägare: Bäling nr 7:1
F. ägare: Petter Lundin

Svante Pettersson 1881-1941 med familj ägde torpet 1921 och till slutet av 30-talet. Han sålde på grund av sjukdom till Petter Lundin år1941. En kort tid efter köpet brann gården ner och blev inte uppbyggd igen. Torpet införlivades med Bäling nr 7:1 efter köp av Andreas Persson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 06:23 PM