Böle

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Böle / Böle nr 3:6

By: Böle nr 3:6
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Sjölunds
Tillägg: Även kallat Mugg
Ägare: Britt-Inger Bergqvist Nils Lennart Bergqvist
F. ägare: Ann-Mari Gröning

Förste ägare som uppförde byggnaderna omkring 191.. var Jonas Sjölund född 1873 gift med Johanna Harning 1880-, deras barn: Mina Engström, Manfred Sjölund och Hilda Nyman se Böle nr 1:2 "Harnings". Byggnaderna nedbrunna 28/9 1976 och återuppbyggda av Ann-Mari Gröning. Ann-Maries dotter Britt-Inger Bergqvist äger fastigheten.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 02:38 PM