Böle

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Böle / Böle nr 1:6

Brôttan

By: Böle nr 1:6
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Brôttan
Tillägg: Gamla nr sub 1 i Böle
Ägare: P. T. Lundholm & L. K. Nordlund
F. ägare: Stig Levi Schönborg

Avstyckat från "Staffas" gamla nr 1. Förste ägare: Hans Stefansson 1839-1895 gift 1861 med Margeta Ersdotter 1835- från Böle 2, Stefan Hansson-Enander 1863-1941 gift 1885 med Kajsa Backlund 1860-1930, Hans-Emil Enander 1886-1974, familjen flyttade år 1900 till Djursta nr 6:6. Nya brukare i "Brôttan" 1899-1904 Sven-Olof Norin 1860-. År 1920 köptes torpet av Anders-Olof Tjerneld 1882-1956 gift med Tilda Westrin, dotter Helga Katarina Tjernell 1916- . Nya ägare: Halvar Nordin 1902-1983 (Se även Djursta nr s6) gift med Sigrid 1898-1977 och därefter Georg Schönborg 1909-1984 och efter honom sonen Levi Schönborg, vilken sålde gården år 2003 till Per Thomas Lundholm och Linda Karin Nordlund.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 06:21 PM