Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 9:1

By: Bäling nr 9:1
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Norr om E4
Ägare: Sven Olov Bergman och Carin Hedman Sundin
F. ägare: Kennet Toivonvirta

Huset byggdes på 1940-talet av Hanna Sjölund. Änka 1943 efter Olof Dahlberg. Omgift med Manfred Sjölund 1915-1977. Näste ägare sonen Ivar Sjölund med familj. Nuvarande ägare Kennet Toivonvirta. Kennet Toivonvirtas dödsbo sålde fastigheten till Sven Olov Bergman och Carin Hedman Sundin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:22 PM