Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 8:4

Yst i änget

By: Bäling nr 8:4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Yst i änget
Tillägg: Av gamla nr 3. Även kallat "Rustens"
Ägare: Johnny och Iris Jonsson
F. ägare: Hans-Erik Rust

Ägare: Karin Hansdotter 1791- från "Olas" gift 1818 med Nils Jonsson 1793- , Hans Nilsson 1819-1890 gift med Brita Svensd. 1809-1896. Barn: Nils 1847-, Brita 1845-1906 . Nils Hansson 1847-1910 gift med Brita Johanna Sjödin 1847-1894 Måg Hans-Petter Rust 1870-1916 gift med Brita Nilsdtr 1877-1948 , Hans-Erik Rust 1901- . Nya ägare Johnny och Iris Jonsson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 05:09 PM