Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 7:2

Bälingskolan

By: Bäling nr 7:2
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: SKOLAN
Tillägg: Öster om E4
Ägare: Femke Anna Mickele
F. ägare: Bo och Barbro Eriksson

Byggdes omkring år 1907 Användes som skola fram till 1962. När Hårte skola stängdes 1941 flyttades lärarinnan Frida Jonsson (Se Hårte skola nr 2:1) till Bäling som lärare. Efter henne kom fru Maj-Lena Vikar som lärare. Bo och Barbro Eriksson köpte fastigheten 1976. Bo Erikssons dödsbo sålde
fastigheten till Femke Anna Michele.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2023, at 03:12 PM