Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 7

Jonkes

By: Bäling nr 7
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Jonkes
Tillägg: Fläcka, av gamla nr 4
Ägare: Bertil Löfgrens dödsbo
F. ägare: Jonas Nordin

Tidigare ägare: Erik Svedlund 1842-1918, Karl Söderlund Gnarp 1881-1949 i Håcksta, måg och torpare gift med Katrina Svedlund 1877-1932, Jonas Nordin 1899-1979, måg och torpare, gift med Jenny Söderlund 1903-1979. Barn: Emil Nordin 1922-, Linnéa 1923-, Stina 1926-.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2023, at 03:04 PM