Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 5:6

Västernylands i Bäling

By: Bäling nr 5:6
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Västernylands
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Adam Bergqvist
F. ägare: Matilda Arnesson och Ulrik Nilsson

Gårdens areal från grundhemmanet nr 3 "Olas". På 1850-talet byggdes gården av Olof Olsson Nordin (se "Norr om vägen" Bäling nr 5:8) gift med Brita Ersdotter född 1844, son Olof Nordin 1878-1918 gift med Lena Forsman född 1876, dottern Brita gift Ahlgren född 1905 och hennes man övertog gården år 1929. Gården fick nya ägare på 1940-talet. Först "Mugg"-Edvin Jonsson 1911-1990 och hustru Sanny född 1918 och deras barn. Därefter år 1962 köpte Gösta Persson 1918-1997 och hustru Ann-Marie död 2004. Fastigheten såldes till Matilda Arnesson och Ulrik Nilsson som sedan sålde till Adam Bergqqvist.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:19 PM