Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 5:4

By: Bäling nr 5:4
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Anders Landström
F. ägare:Helly och Sture Blombergsson

Villan egenhändigt byggt 1954.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2023, at 02:35 PM