Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 4:8

By: Bäling nr 4:8
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Norr om Ostkustbanan
Ägare: Stig Nyman
F. ägare: Alvar Nymans dödsbo

Villan byggdes i slutet av 40-talet av Einar Isaksen och Anna-Lisa Jonsson. Huset såldes till Alvar Nyman och hustru Hildur 1912-1974. Deras son Stig Nyman övertog huset.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:16 PM