Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 4:4

Anhalten i Bäling

By: Bäling nr 4:4
Gårdstyp: Banvaktstuga
Gårdsnamn: Anhalten
Tillägg: Vid Ostkustbanan
Ägare: Georg Gruffman
F. ägare:

Tjänstebostad för SJ-personal åren mellan 1927 och 1969. Johansson, Andersson och Söderström. Därefter i privat ägo. Förste ägare 24/9 1969 Sven Arvid Johansson, nuvarande ägare Gruffman.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 05:04 PM