Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 4

By: Bäling nr 4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Ystigården
Tillägg: Gamla nr 4
Ägare: Sven Olof Bergman och Carin Hedman Sundin
F. ägare: Sven och Elvy Bergman

Kända ägare på grundhemman nr 4: Hans Persson Älvsborgs lösen 1613, Engebrect Hansson Jbk 1637, Sigrid Engebrectsdtr gift m. Nils Jonsson 1629-1693, Jon Nilsson -1705 gift m. Gertrud Mårtensdtr 1662-1755 från Å nr 1, hennes brorson Jon Mårtensson 1681-1741 gift m.Anna Jerimiasdtr 1682-1768 från Bäling nr 2, Jon Jonsson 1717-1775, systerson Jon Jonsson 1740-1786 från Lönnånger nr 2, Jon Jonsson 1769- två barn: Sigrid Jonsdtr 1790-1860 kvar på gården, Erik Jonsson 1803-1888 sub 4. Sigrids son Jonas Nilsson-Belin 1825-1863 Två barn: Sigrid Jonsdtr 1851-1878 och Erik Belin 1852-1876. Ägare sub 4: Erik Jonssons söner: Olof Belin 1840-1909 se nr 7:1 "Norr på svea" och Jonas Eriksson 1835-1916 nr 6 "Ystigårn" gift m. Kajsa Jonsdtr Gnarp 1842-, sonen Alfred Jonsson 1878-, emigrerade till Brittiska N. Amerika 1912, återvände och tog ut lysning 1920 men gifte sig aldrig. Nuvarande ägare Sven och Elvy Bergman. Bergmans son och dotter har övertagit fastigheten och bebos idag av Carin Hedman Sundins son Christian Hedman och hans hustru Lisa.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:12 PM