Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 3:3

Västergården i Bäling

By: Bäling nr 3:3
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Västergården
Tillägg: Gamla nr 2
Ägare: Fredrik Backlund
F. ägare: Erik Backlund

Kända ägare på grundhemman nr 2: Per Persson Älvsborgs lösen 1613 gift m. Anna Jerimiasdtr, Jerimias Persson 1652-1738 barn: 1.Anna 1682- (t. Bäling nr 4), 2.Erik 1683- (kvar på gården), 3.Brita 1689- (t. Gnarp), 4. Per 1692-1766 (nr sub 2). Nr 2 Erik Jerimiasson 1683- gift m. Margeta Kjellbjörsdtr (var barnlösa), hans systerdtr från Bäling nr 4 Helena Jonsdtr 1721-1784 gift 1745 m. Jon Hansson 1713-1794 övertog gården, Jonas Jonsson 1749-1785 två söner: Jonas Jonsson 1776-1841 kvar på gården och Hans Jonsson 1785-, torpare i "Myra" nr 3:6. Jonas barn: Helena Jonsdtr 1818-1905 (se Ödsänge nr 3:4) och Jonas Jonsson 1823-1902, bonde i "Västergårn", Katarina 1852- gift Sundfors, Anna Margareta Sundfors 1880-1951, Alvar Sundfors 1912-1994 Ny ägare Erik Backlund. Erik Backlunds dödsbo sålde fastigheten till Fredrik Backlund 2022.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 03:04 PM