Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 15:3

By: Bäling nr 15:3
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Yst i åkern
Tillägg: Tomt av "Olas"
Ägare: Sven-Olof Bergman
F. ägare:

Sven-Olov och Lisbeth Bergman byggde villan 1981.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 03:24 PM