Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 15:1 villan

By: Bäling nr 15:1
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Sven och Elvy Bergman
F. ägare:

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 03:23 PM