Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 12:1

By: Bäling nr 12:1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Olof-Petters
Tillägg: Även kallat Väst på gårn
Ägare: Arne Backlund
F. ägare: Hanna Sjödin-Backlund

I släktens ägo: Jonas Sjödin 1823-, från Gnarp 1869. Fyra barn: 1. Brita Johanna Sjödin 1847-1894 (dotter Brita Nilsdtr 1877-1948 gift m. H. P. Rust 1870-1916), 2. Olof-Petter Sjödin 1850-1934 (dotter Hanna 1913-1991 gift m. H. E. Backlund 1910-1991 se Bäling nr 4:7), 3. Serafia Augusta Sjödin 1852-1909 (dotter Brita Belin-Dahlberg 1880- se Bäling nr 7:1), 4. Jonas Sjödin 1864-.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 03:21 PM