Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 10:2

Sällströms i Bäling

By: Bäling nr 10:2
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Sällströms
Tillägg: Även kallat Västpåbackan
Ägare: Tony Johansson och Anneli Lundqvist
F. ägare: Gunnar och Nanny Jonsson

Henrik Sällström 1901-1992 byggde huset och bodde där tills han sålde år 1980 till Gunnar Jonsson 1922 -1994 från Bergsjö gifte sig 1948 med Nanny från Gnarp, som bodde där till 1990, då nuvarande ägare köpte villan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 04:57 PM