Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 10:1

Väst på backan

By: Bäling nr 10:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Väst på backan
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Mats Anderssons dödsbo
F. ägare: Bricken Lundins dödsbo

Vid avstyckningen från "Västgården nuvarande 3:3, blev Per Perssons son Abraham Persson 1813-1902 ägare (se Storsvedja nr 2:2). Därefter Per Abrahamsson 1843-1889, Katarina Persdotter 1875-1949 gift med Anders Larsson 1863-1913, Bricken Larsson- Lundin 1898-1984 gift med Axel Lundin 1893-1970. Nuvarande ägare dottersonen Mats Olof Andersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 10, 2023, at 12:52 PM