Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 9:1

Sjömyra

By: Å nr 9:1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Sjömyra
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Bo Olsson
F. ägare: Anna och Emil Olsson

Förste ägare från Å nr 5 Anders Jonsson 1830-1884 gift med Anna Ersdotter 1835-1870, måg Olof Persson 1852-1928 gift 1888 Brita Andersson 1859-1935, sonen Andreas Persson 1897-1975 och hustrun Signe 1901-1968 flyttade till Bäling nr 7:1 "Norr på Svea" år 1941. Emil Olsson 1904-1970 och hustrun Anna född Broddy 1909-1984 köpte gården 1938. Det fanns två hus i Sjömyra, 1917 flyttade Karl Hennining med familj till Sjömyra och 1926 flyttade familjen därifrån. Emil och Annas barn: Tore 1926-, Siv 1928-1998 , Stig 1930-1994, Göte 1932-1982, Åke 1935-1987, Gerd 1937-, Ove 1939-1994 , Ivar 1941-, Ann-Britt 1946-, Kjell 1949-, Bo 1950. Sonen Bo övertog gården. Ena fastigheten riven, den andra ombyggd.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:45 PM