Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 7:1

Gården ligger längst upp till höger. Fotograf Nils-Johan Lundin.

By: Å nr 7:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Solhöjd
Tillägg: Av gamla nr 1, även kallat Ol-Ers
Ägare: Kent Joe och Emelie Fjell
F. ägare: Stiftelsen Solhöjden-Fagerhovs

Avstyckning från "Väst i gårn" ägare Erik Olsson 1842-1880 gift Ingrid Johansdotter. När hon blev änka lät hon timra ner sin gård och flyttade den till Åkern Å nr 1:26, nuvarande Jättendals hembygdsgård. Ingrids svåger Martin Olsson född 1859-1942 gift med Lena-Kajsa Hansson 1865-1950 övertog efter Erik Olsson "Ol-Ers". Erik Colling 1901-1963 och hustru Svea 1907-1989 köpte gården av Martin Olsson 1933. Sonen Anders övertog gården, men sålde den i början på 1980-talet till stiftelsen Solhöjden- Fagerhov. Fastigheten såld till nuvarande ägare.

A_OL-ERS2.jpg: 361x237, 25k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Solhöjden el. Ol-ers som det även är kallat.
A_OL-ERS.jpg: 334x155, 12k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
A_OL-ERS_3.jpg: 317x157, 38k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Ol-ers_4.jpg: 500x347, 49k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Hela släkten en sommar söndag, gäller även nästa bild.
Ol-ers6.jpg: 500x354, 67k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Söndagsfrid i Olers. Martin Olsson och hans hustru Lena och deras fosterdotter Frida sitter vid kaffebordet. Pigan Kristina Hansson serverar. År 1908.
Ol-ers_7.jpg: 500x438, 69k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Här ser du också Martin, Lena fosterdottern Frida och deras piga Kristina.
Ol-ers_8.jpg: 500x705, 96k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Frida och grannpojken Valter.
Ol-ers_5.jpg: 500x349, 48k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Ol-ers9.jpg: 500x218, 53k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 12, 2023, at 07:39 PM