Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 5:6

Högtomt. Fotografiet taget av Britta Olsson och Åsa Holmsten sommaren 2007.

By: Å nr 5:6
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Högtomt
Tillägg: Norr om Jättendalssjön / Riggbacksvägen
Ägare: Per Engberg
F. ägare: Karl-Erik Engberg

Byggdes av Per-August Broberg 1895-1964 och hustru Teresia 1888-1970 på en gravhög där man hittat fornfynd i guld. Karl-Erik Engberg med familj blev näste ägare 1967. Sonen Per och Jennie Gällstedt köpte huset 2000.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:37 PM