Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 5:11

Till vänster om bostaden syns Jättendals gamla brandstation som togs i bruk 1948.

By: Å nr 5:11
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Håkan Holmström
F. ägare: Anna Hammar

Byggdes 1921 av Erik "Ersk-Anners" Andersson som badhus med anställd badvakt och massör vid namn Edgar Bergman. Timmerman var "Sandbäcks-Olle". När Anna Hammar 1905-2003 blev änka 1962 lät hon reparera badhuset till bostad. Håkan äger båda fastigheterna idag.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:36 PM