Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 5:1

Vy över Å. Längst upp i kanten till höger ligger det en gård i skogenbrynet som är Yst på svea.

By: Å nr 5:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Yst på svea
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Ann-Sofie Lind
F. ägare: Leif Brobergs dödsbo

Kända ägare på grundhemmamn nr 3: Björn Persson Älvsborgs lösen 1613, Jon Björnsson, Per Jonsson Mantalslängd 1637, Jon Persson 1649-1729 gift 1677 med Margta Carlsdotter 1652-1730, Eric Jonsson 1698-1774 kyrkvärd gift 1721 Brita Andersdotter 1700-1765 omgift 1769 med Margta Andersdotter 1728-1804, Jon Ersson 1722-51 gift 1747 med Karin Abrahamsdotter 1728-1793 omgift 1754 med Olof Andersson 1728-1818, omgift 1793 med Brita Johansdotter 1754-1829. Jon Jonsson 1751-1822 gift 1777 med Brita Olsdotter 1755-1810, Karin Jonsdotter 1779-1809 gift 1802 med Anders Jonsson 1777-1861 omgift 1809 med Sigrid Ersdotter 1786-1861 två söner; Jonas Andersson 1803-1848 kvar på gården, Erik Andersson 1806-1878 till Böle nr 2. Av Jonas Anderssons söner blev Anders Jonsson 1830-1884, torpare i Sjömyra se Å nr 9:1 och Jonas Jonsson 1833-1894 gift 1861 med Anna Jonsdotter 1843-1885 kvar på gården. Jonas Jonsson sålde hemmanet till Hans Ersson 1863-1864. När Hans Ersson sålde hemmanet till Nils Persson med familj från Sannan i Lönnånger (se Lännånger nr 14:1), behöll han en tomt se Å nr 5:5. (Senare byggde Hans Ersson i Lindsta nr 8:2.) Anna 1841-1927 och Karin 1843-1932 Nils döttrar flyttade från Lönnånger 1890 lät bygga ny gård år 1900. De var fosterföräldrar till Gunnar Broberg 1896-1976 och hans syskon vid faderns frånfälle. Gunnar Broberg 1896-1976 och hustru Inga 1889-1975 ägde gården mellan 1919 och 1973. Barn: Ivar 1919- och tvillingsystern Ingrid 1919-, Ingemar 1921-1974, Karin 1923- och Nils 1925-. Gustaf Hammarstedt ägde gården mellan 1973 och 1985. Ivars fosterson Leif Broberg köpte hemanet 1985. (Konrad Persson 1896-1960 ägde gården på 1910-talet.)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:35 PM