Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 4:6

Arne och Aina Engbergs villa i Å
Vy över Jättendal, nere i backen ligger Arne och Aina Engbergs villa. I bakgrunden ses Jättendals kyrka.

By: Å nr 4:6
Gårdstyp: Villa byggd 1986
Gårdsnamn:
Tillägg: Vid början av Å-vägen
Ägare: Thibaud Ludovic Herman
'F. ägare:Arne och Aina Engberg

Villan byggdes 1986 av Arne Engberg 1918- och hustru Aina född Blixt 1925-2007 och flyttade hit ifrån Å nr 4:15. Huset såldes till Thibaud Ludovic Herman från Belgien.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 12, 2023, at 07:20 PM