Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 4:3

Norr på Svedja

By: Å nr 4:3
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Norr på svedja
Tillägg: Av gamla nr 4,obebott
Ägare: Ann-Sofi Lind
F. ägare: Johannes Jonsson

Avstyckat från "Ystigårn". Föredetta ägare: Jonas Olsson 1834-1909 gift med Anna Jonsdotter 1834-1914, Johannes Jonsson 1872-1947 gift 1903 med Brita Kristina Persdotter 1879-nov. 1920 (lungsot). Barn: August Teodor 1904-1906 (drunknad), Jonas Edvin 1906 6/2-1911 (difteri), Anna Teresa 1906 8/2-1911, Per August 1908-1912 (difteri), Anna Theresia 1911-1994, Emma Augusta gift Olsson 1913-1990 flyttade till Hånick, Per August 1916-1994 , Einar föddes 1920 28/2- 1920 juni och tvillingbrodern Gunnar 1920 28/2- 1920 april. Barnen Per och Anna övertog gården, syskonen bodde kvar på gården till 1958 och flyttade sedan till hemmet i Å. Sedan dess har huset stått obebott. Gårdens namn Norr på svedja kommer av läget i förhållande till byn Å. Numera är huset obebott och delvis nerrivet. Tomten ägs av Ann-Sofi Lind.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:19 PM