Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 4:2

Ystigårn, även kallat Pompgården
Ystigårn är den högra gården av de tre
Lingontransport från Ystigårn i Å
Yst på gårn. Här bor idag Daniel och Emma och deras barn.

By: Å nr 4:2
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Yst i gårn
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Daniel Östberg
F. ägare: Bernt och Kerstin Eriksson

Kända ägare på grundhemman nr 4: Anders Jonsson Mantalslängd 1621, måg Per Persson Jordbok 1632, Jon Persson Mantalslängd 1659, Erik Jonsson 1654-1715, barnbarn Brita Ersdotter från Hällan 1739 -1781 gift 1765 med Olof Olofsson 1744-1800, Brita Olsdotter 1766-1813 gift med Jon Jonsson 1769-1834, Olof Jonsson 1804-1876. Två söner: Jonas Olsson 1834-1909, se Å nr 4:3 "Norr på Svedja", Johan Olsson 1836-1910 blev kvar på gården gift med Brita Nilsdotter 1837-1889, deras dotter Brita Johansdotter 1864-1939 gift med Johan Lärka 1858-1921. Dotter Linnéa Lärka 1901-1963 gift med Alfred Eriksson 1896-1985.Sonen Bernt Eriksson med familj sålde hemmanet 2007 till ovanstående.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 04, 2023, at 02:08 PM