Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 4:15

Familjen Engberg samlade framför huset i Å.
Uti änget som det ser ut idag. Den gamla bostaden revs och det nya huset byggdes 1941.

By: Å nr 4:15
Gårdstyp: Torp, kvarn
Gårdsnamn: Uti änget
Tillägg: Även kallat Kvara
Ägare: Klas-Göran och Ingmari Engberg
F. ägare: Arne och Aina Engberg

Bostadshuset byggdes av Olof Lönnman omkring 1892, det övertogs av Gustaf Engberg 1895 när familjen flyttade från Hällan till Å. 1881 köpte Jonas Sjödin 1849-1938 (Blecksve-Jonke) kvarnen av sin far Jon-Olof Sjödin 1828-1911 och mor Margreta Jerimiasdotter 1822-1908. År 1890 blev mågen Gustaf Engberg 1853-1945 och hustru Kristina Sjödin 1851-1934 nya ägare. "Ersk-Anners" köpte kvarnen 1895 och sålde 1896 till H.E. Olsson och Olof Ådahl. "Ersk-Anners" köpte tillbaka kvarnen 1897 och byggde en ny kvarn. År 1905 köpte Gustaf Engberg halva kvarnen och 1909 köpte sonen August den andra halvan. August Engberg 1885-1968 och hustru Margreta 1884-1981 flyttade in i bostaden när de giftade sig 1913. 1944 köpte sonen Arne Engberg, farfar Gustafs halva och 1948 köpte han den andra halvan. Arne och hustru Aina Engberg byggde nytt hus 1941. Arne och Aina bodde i fastigheten fram tills 1986 då och bostaden och kvarnen köptes av sonen Klas-Göran Engberg med familj 1986.

Se även Åbäcken?.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:17 PM