Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 4:14

Här bor idag Anders och Lena Engberg

By: Å nr 4:14
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Anders Engberg
F. ägare: Berta Svensson dödsbo

Gården byggdes ca 1949 av Per-Olov Svensson 1910-1973 och Berta Bergman Svensson 1915-1990. Innan stod där ett hus som kallas "Labbe" på tomten, detta står numera på Å nr 4:15. Anders Engberg köpte gården 1991.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:16 PM