Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 2:19

By: Å nr 2:19
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Smess
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Birgit Eriksson
F. ägare: Verner och Dagmar Eriksson

Tidigare fanns här en smedja med bostad. Sockensmeden Jonas Hammarsten född Galtström 1775- 1830 i Å gift 1809 med Margreta Olsdotter 1778-1850. Son Olof Hammarsten 1815-1905 gift med Anna Larsdotter 1823-1901. Deras dotter Margit Olsdotter 1850 gift med Johan Nyberg 1837-1904. Johan drunknade vid segling från Kosteröarna, kroppen ej funnen. Dottern Anna-Brita 1882 gift Dolk flyttade till Delsbo, tillsammans med familj och mor Margit. Verner Eriksson 1899-1975 och hustru Dagmar född Sundström 1900-1979, se Å nr 2:18 "Västigårn" byggde gården 1934. Dagmars mor Bricken Sundström 1864-1940 flyttade med till gården. Deras son Lennart och hustru Birgit flyttade in 1976.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 12, 2023, at 07:14 PM