Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 2:17

By: Å nr 2:17
Gårdstyp: Per-Albin-torp
Gårdsnamn: Nordins
Tillägg: Öster om ostkustbanan
Ägare: Mikael Engström
F. ägare: Benny Olsson

Torpet byggdes 1930 av Kalle Nordin 1893-1971 och hustru Signe 1896-1968. Sonen med familj flyttade till Frösten 1958, dottern Ragnhild övertog huset, som i sin tur sålde till Benny Olsson. Nuvarande ägare Mikael Engström. En liten bit från gården, närmare bäcken har stått två hus. Det ena backstugan beboddes av "Galt-Margit" som flyttade till hemmet i Å 1891. Då fick Anna Hansson 1874-1961 köpa stugan för 25 kronor av Jättendals kommun och bodde där mellan 1900 och 1925. Den andra stugan beboddes av "Lång-Hasse" Östling 1851-1925 och hustrun Juliana 1854-1916, som flyttat från Tennsäter 3:4 1893. Mikaels bror Morgan Rudh bor i huset.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 14, 2023, at 12:39 PM