Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 2:16

Wiklanders under byggnation

By: Å nr 2:16
Gårdstyp: Per-Albin-torp
Gårdsnamn: Wiklanders
Tillägg: Öster om ostkustbanan
Ägare: Anette Wiklander Forsblad o Monica Lundin
F. ägare: Erik Wiklander

Torpet byggdes ca. 1930 av Elof Wiklander 1894-1981 och hustru Brita 1894-1973. Barn: Birger 1919- , Erik 1921- , Sture 1924- , Gösta 1932-. Sonen Erik övertog torpet.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 14, 2023, at 12:22 PM