Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 1:9

Melins i Sandbäcken

By: Å nr 1:9
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Melins
Tillägg: Av gamla nr 4, Sandbäcken
Ägare: Kjell Linderoth
F. ägare: Ingvar Melin

Förste kände torpare: Olof Jonsson 1818-1893 från Kungsgården nr 1, Kerstin Olofsdotter 1846-1925 gift med Erik Melin från Gnarp 1856-1894, barn: Olof Melin 1869-1951 byggmästare, Jonas Melin 1871-1941, Brita-Greta 1877- och Erik Melin 1882-1948 änkan flyttade 1952, se Frösten nr 15:2. Ny ägare Erik Melins son Ingvar Melin 1922-1990. Sagt av "Sandbäcks-Kerste" i samband med att hon blev kallad till tinget för att vittna i en mord rättegång: - "Dôm har väl hadd ihjäl fôlk för å i Jättendal, uta att hä ha varste tôcke väsen". Efter 1990 såldes torpet till Kjell Linderoth.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:51 PM