Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 1:23

Hjelms i Å

By: Å nr 1:23
Gårdstyp: Småhus med verkstad
Gårdsnamn: Hjelms
Tillägg: Öster om ostkustbanan
Ägare: Hans Liiten
F. ägare: Märta och Erik Eriksson

Huset byggdes av en gammal byggnad från "Utitomta" Vik år 1931, av Alf Hjelm 1901-1976 och hustru Anna 1905-1965, som sålde 1972 till Erik Eriksson 1921-2000 och hustru Märta 1933-. Hans Liiten blev näste ägare år 2000.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:49 PM