Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 1:19

Sandbäcken

By: Å nr 1:19
Gårdstyp: Per-Albin torp
Gårdsnamn: Sandbäcken
Tillägg: Väster om E4
Ägare: Lars Andersson, Alvesta
F. ägare: Kent Ekman

Vitalis Ljungkvist 1897-1960 och hustru Ester 1900-1993 byggde huset 1934 och sålde 1959 till Lars och Karin Olsson. Ny ägare Gunborg Viktoria Eriksson mellan 1972-73, som sålde till Kent och Raija Ekman. Kent Ekman sålde torpet någon gång under 2000.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 14, 2023, at 12:15 PM